قوموا باتمریر

فندق زندیه

یعتبر فندق زندیه، فندقا ایرانیا اصیلا تم انشاؤه وسط فی منطقه نابضه بالحیاه مدینه شیراز، عاصمه الحضاره فی ایران و ضمن مجموعه زندیه العتیقه. تم احداث هذا الفندق بواجهه فریده من نوعها و باستلهام اصول العماره الکلاسیکیه القدیمه لمدینه شیراز، حیث یوفر اجواء جمیله و جذابه و هادئه للضیوف.

  • 00987132234234
  • 00987132236805
  • 00989306747244
  • info@zandiyehhotel.com
  • zandiyeh.hotel.shz
  • zandiyeh hotel