حضور دکتر طالبیان

معاونت میراث فرهنگی و گردشگری کشور

حضور دکتر سلطانی فرد

معاون محترم رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

افتتاح هتل

به صورت ویدئو کنفرانس توسط ریاست محترم جمهور

عضویت در باشگاه مجموعه ورزشی و حمام سنتی

هتل زندیه نسبت به تأمین نیروی کاری خود در قسمتهای مختلف دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان لازم است فرم مربوطه را تکمیل و از طریق همین وب سایت به هتل ارسال نمایند تا ترتیب مصاحبه داده شود. لازم به ذکر است تکميل فرم فوق هيچگونه تعهدی جهت استخدام و انجام مصاحبه ايجاد نمی نمايد. همچنین به فرمهای ناقص ترتیب اثری داده نخواهد شد.

اطلاعات زیر را در مورد آخرین محل اشتغال خود تکمیل نمائید.